Корпоративна социална отговорност (CSR)

Home/Корпоративна социална отговорност (CSR)
Корпоративна социална отговорност (CSR) 2017-07-17T12:39:10+00:00

Корпоративна социална отговорност (CSR) означава компанията да работи за обществото. Изграждането на имиджа като социално отговорен бранд прави компанията по-харесвана от потребителите, служителите и контрагентите.

Всяка CSR кампания трябва да е изградена и планирана правилно, за да се използва пълният потенциал на активността – както за обществото, така и за компанията.

Корпоративна социална отговорност (CSR)