Обучения

Home/Обучения
Обучения 2017-07-17T11:49:03+00:00

Организирането на едно мероприятие, конференция, семинар или обучения изисква огромни усилията на голям колектив. Ние можем да ви предоставим пълен пакет от услуги, който да ви освободи от всички ангажименти свързани с настаняване, хранене, транспорт, изработка на рекламни материали и т.н. Нашата цел е да ви оставим повече време и да се концентрирате върху самото мероприятие и вашите гости!

Избор на място

Внимателно проучване на нуждите и идеите на клиента за желано място за събитието. Осъществяване на контакти с възможни места за провеждане на конференцията и проучването им в детайли. Предложение за най-подходящо място, анализ и сравнения. Осигуряване на детайлно планиране на провеждането на срещите  и събитията включващо планиране, бюджетиране, приходи и оценка на резултатите.

Планиране на мероприятието

Подредба и цялостен дизайн на залата, гарантиращ адекватната атмосфера за събитието. Извършване на регистрация на участниците. Провеждане на разясняващи срещи за фирмите участнички и изработване на правила за участниците и регламентиране на услугите. Договаряне на планирането на мястото за вход и изход и конструкциите. Дизайн и изработка на декорации.

Озвучаване и мултимедия

Предоставяне на мултимедийно и аудио оборудване за конферентни нужди, инсталиране и тестване на система за озвучаване. Предоставяне на допълнително техническо оборудване за програмата. Асистиране при използване на техническото оборудване, справяне с технически проблеми и помощ по време на представянето.

Връзки с обществеността

Публично огласяване на предстоящата конференция. Уреждане на пресконференции и свързани интервюта и отчети. Възможност за извършване на различни публични дейности за разгласяване на събитието. Ефективно ръководене на медия изявите.

Изработка на материали за конференцията

Предоставяне на помощ и съвети при дизайна на конферентно лого и създаване на визуални ефекти. Изготвяне и превод на рекламни материали. Редактиране и изготвяне на всякакви материали и извършване на последващи комуникативни услуги.

обучения