B2B комуникация

Home/B2B комуникация
B2B комуникация 2017-07-17T09:04:21+00:00

OneStop Market подпомага връзките между отделни представители на компании и личности с колеги и партньори от различни бизнес-сфери. Знаем, че B2B комуникация (бизнес-ту-бизнес) е важна за изграждането на силни парньорства и сътрудничества, които биха били от полза за дългосрочните цели на нашите клиенти.

Това става чрез осъществяването на лични срещи, организирането на строго професионални официални и неофициални събития, конференции, бизнес-закуски, участия в различни изложения у нас и в чужбина и т.н.

B2B комуникация